شرکت نفت بهران

شرکت نفت بهران

اجرای پروژه شرکت نفت بهران:

  • سیستم کنفرانس 23 نفره بوش
  • سیستم تصویربرداری اتوماتیک
  • سیستم صوت جانبی
  • سیستم نمایش تصویر
  • سیستم پرزنتیشن

 

نفت بهران
شرکت نفت بهران

شرکت نفت بهران
شرکت نفت بهران
شرکت نفت بهران
شرکت نفت بهران
شرکت نفت بهران
شرکت نفت بهران

(سایر پروژه‌ها)