سیستم کنفرانس پلیس امنیت اقتصادی

سیستم کنفرانس پلیس امنیت اقتصادی

اجرای پروژه سیستم کنفرانس پلیس امنیت اقتصادی

_سیستم کنفرانس ۱۶ نفره سنهایزر
-سیستم صوت جانبی InterM
_سیستم تصویربرداری سونی

 

پلیس امنیت اقتصادی
پلیس امنیت اقتصادی

پلیس امنیت اخلاق
پلیس امنیت اقتصادی

 

پلیس امنیت اخلاق
پلیس امنیت اقتصادی

 

 

پلیس امنیت اخلاق
پلیس امنیت اقتصادی

 

مجموعه صدا و تصویر برتر می تواند ضمن ارائه مشاوره رایگان شما را در طراحی و انتخاب بهترین تجهیزات سالن کنفرانس متناسب با مکان و بودجه تان شما را یاری نماید.

برای مشاهده پروژه‌های اجرا شده اینجا و همچنین محصولات صدا و تصویر برتر اینجا کلیک بفرمایید.