سیستم صوتی داروسازی رازک

سیستم صوتی داروسازی رازک

اجرای پروژه سیستم صوتی داروسازی رازک

 سیستم صوت پیجینگ محیطی مجموعاً شامل ۱۱۲

بلندگوی سقفی

بلندگوی ستونی

دکوراتیو

   JTR هورن مارک

اجرای پروژه سیستم صوتی داروسازی رازک
اجرای پروژه سیستم صوتی داروسازی رازک

 

اجرای پروژه سیستم صوتی داروسازی رازک
اجرای پروژه سیستم صوتی داروسازی رازک

 

 

اجرای پروژه سیستم صوتی داروسازی رازک
اجرای پروژه سیستم صوتی داروسازی رازک

 

اجرای پروژه سیستم صوتی داروسازی رازک
اجرای پروژه سیستم صوتی داروسازی رازک

 

اجرای پروژه سیستم صوتی داروسازی رازک
اجرای پروژه سیستم صوتی داروسازی رازک

مجموعه صدا و تصویر برتر می تواند ضمن ارائه مشاوره رایگان شما را در طراحی و انتخاب بهترین تجهیزات سالن کنفرانس متناسب با مکان و بودجه تان شما را یاری نماید.

برای مشاهده پروژه‌های اجرا شده اینجا و همچنین محصولات صدا و تصویر برتر اینجا کلیک بفرمایید.