اجرای پروژه سازمان انرژی – سالن خوارزمی

اجرای پروژه سازمان انرژی – سالن خوارزمی

سازمان انرژی – سالن خوارزمی

  • سالن اجتماعات 400 نفره
  • سیستم صوت حرفه ای یاماها
  • سیستم نمایش تصویر سونی
  • سیستم تصویربردار تصویر سونی