اجرای پروژه بیمارستان بهمن

اجرای پروژه بیمارستان بهمن

بیمارستان بهمن

  • سالن اجتماعات 250 نفره
  • سیستم صوت حرفه ای یاماها
  • سیستم نمایش تصویر سونی
  • سیستم تصویربردار سونی