اجرای پروژه اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران

اجرای پروژه اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران
  • سیستم کنفرانس 31 نفره تلویک
  • سیستم تصویربرداری اتوماتیک
  • سیستم صوت جانبی
  • سیستم نمایش تصویر
  • سیستم پرزنتیشن