سالن اجتماعات شرکت عقاب افشان (اسکانیا)

سالن اجتماعات شرکت عقاب افشان (اسکانیا)

سالن اجتماعات شرکت عقاب افشان (اسکانیا)

– سالن اجتماات 300 نفره

– سیستم صوت حرفه‌ای الکتروویس(Electrovoice)، یاماها و سنایزر(Sennheiser)

– سیستم نمایش تصویر پاناسونیک(Panasonic)

سالن اجتماعات شرکت عقاب افشان (اسکانیا)
سالن اجتماعات شرکت عقاب افشان (اسکانیا)

 

سالن اجتماعات شرکت عقاب افشان (اسکانیا)
سالن اجتماعات شرکت عقاب افشان (اسکانیا)

مشاهده بیشتر