بانک ملت – پروژه مشهد 2

بانک ملت – پروژه مشهد 2

بانک ملت – سالن اجتماعات هتل نقش جهان مشهد

– سالن اجتماعات 150 نفره

– سیستم صوت حرفه‌ای الکتروویس

– سیستم نمایش تصویرپاناسونیک

– سیستم تصویربردار تصویر سونی

 

بانک ملت - سالن اجتماعات هتل نقش جهان مشهد
بانک ملت – سالن اجتماعات هتل نقش جهان مشهد

مشاهده بیشتر

بانک ملت – پروژه مشهد 1

بانک ملت – پروژه مشهد 1

بانک ملت – سالن کنفرانس هتل نقش جهان مشهد

– سیستم کنفرانس 24 نفره بوش

– سیستم تصویربرداری اتوماتیک

– سیستم صوت جانبی

– سیستم نمایش تصویر

– سیستم پرزنتیشن

 

بانک ملت - سالن کنفرانس هتل نقش جهان مشهد
بانک ملت – سالن کنفرانس هتل نقش جهان مشهد

مشاهده بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

اجرای پروژه سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی سمنان:

 • سیستم کنفرانس 33 نفره تلویک
 • سیستم تصویربرداری اتوماتیک
 • سیستم صوت جانبی
 • سیستم نمایش تصویر
 • سیستم پرزنتیشن

 

 • دانشگاه علوم پزشکی سمنان

مشاهده بیشتر

شرکت ملی نفت

شرکت ملی نفت

اجرای پروژه سیستم کنفرانس شرکت ملی نفت ایران:

 • سیستم کنفرانس 15 نفره تلویک
 • سیستم تصویربرداری اتوماتیک
 • سیستم صوت جانبی
 • سیستم نمایش تصویر
 • سیستم پرزنتیشن
سیستم کنفرانس شرکت نفت

مشاهده بیشتر