سیستم های کنفرانس در کجا مورد استفاده قرار می‌ گیرند؟

سیستم های کنفرانس در کجا مورد استفاده قرار می‌ گیرند؟

سیستم های کنفرانس در کجا مورد استفاده قرار می‌ گیرند؟

سیستم های کنفرانس در موارد زیر به کار می روند:

  • اتاق های کنفرانس
  • سالن های همایش
  • اتاق جلسات
  • مراکز مطبوعاتی
  • کلاس های درس
  • هرجایی که نیاز به برقراری ارتباط آسان با شرکت کنندگان در جلسه باشد.

در حال حاضر سیستم های کنفرانس در مراکز و سازمان های دولتی، ادارات، هتل ها، بانک ها، مؤسسات درمانی و آموزشی نصب شده و مورد استفاده قرار می گیرد.